حامد وثوقی | دیجیتال مارکتینگ

@hamed.vsghi

حامد وثوقی | دیجیتال مارکتینگ

مشاور و استراتژیست و مجری #دیجیتال_مارکتینگ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی علامه طباطبائی هم‌بنیانگذار آژانس #بازاریابی دیجیتال @nadin_idea
Followers

21,400

Uploads

84

Engagement

2.22%

Other Average Engagement

Engagement
2%
Average Likes
441
Average Comments
34

People Statistics Summary

Account Stats Summary

Showing last 15 entries.

Date  Followers Following Uploads
2019-09-17 Tue 21,400 +2 285 +3 84 -
2019-09-16 Mon 21,398 -4 282 +10 84 -
2019-09-12 Thu 21,402 +6 272 - 84 -
2019-09-07 Sat 21,396 -29 272 -70 84 -
2019-08-21 Wed 21,425 -1 342 +2 84 -
2019-08-17 Sat 21,426 +8 340 +1 84 +2
2019-08-14 Wed 21,418 +7 339 +2 82 -
2019-08-12 Mon 21,411 -3 337 -2 82 -
2019-08-11 Sun 21,414 +23 339 +5 82 +1
2019-08-08 Thu 21,391 +45 334 +29 81 -
2019-08-07 Wed 21,346 -19 305 -2 81 -
2019-08-05 Mon 21,365 +5 307 -16 81 -
2019-08-04 Sun 21,360 +6 323 +1 81 -
2019-08-03 Sat 21,354 +4 322 +2 81 -
2019-08-02 Fri 21,350 - 320 - 81 -
Total Summary +50 +3

Average Engagement Rate Chart

Each value in this chart is equal to the Average Engagement Rate of the account in that specific day.

Future Projections

Here you can see the approximated future projections based on your previous days averages

Time Until Date Followers Uploads
Current Stats 2019-09-17 21,400 84
30 days 2019-10-17 21,460 114
60 days 2019-11-16 21,520 144
3 months 2019-12-16 21,580 174
6 months 2020-03-15 21,760 264
9 months 2020-06-13 21,940 354
1 year 2020-09-16 22,130 449
1 year and half 2021-03-17 22,494 631
2 years 2021-09-16 22,860 814
Based on an average of +2 followers /day +1 uploads /day

Top Posts

Top posts from the last 10 posts

Engagement Rates on Instagram

These are overall / average engagement rates found on Instagram. Statistics based on analysis of more than 1 million influencer profiles.

Followers Other Average Engagement Profile Engagement
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% حامد وثوقی | دیجیتال مارکتینگ 2.22%
100,000+ 1.7%

Media Stats Summary

Showing last 10 entries.

Posted On Caption Likes Comments
View Post 2019-09-02 اگر بدانیم در .. 245 -44% 18 -48%
View Post 2019-08-24 در نگاه و مدل .. 322 -27% 25 -27%
View Post 2019-08-17 برای ثبت نام د.. 233 -47% 5 -85%
View Post 2019-08-17 برای ثبت نام د.. 231 -48% 1 -97%
View Post 2019-08-08 الهام گرفتن ی.. 428 -3% 85 +148%
View Post 2019-08-06 . مفهوم جوجه‌ .. 727 +65% 51 +49%
View Post 2019-07-30 بیش از حد بر ت.. 703 +59% 15 -56%
View Post 2019-07-22 . وقتی بچه بود.. 849 +93% 92 +168%
View Post 2019-07-06 . به لطف خدا و .. 357 -19% 15 -56%
View Post 2019-07-04 . روزی ببر و شی.. 253 -43% 23 -33%

Media Stats Chart

Last checked date: 2019-09-17 20:08:24 Time Zone: Europe/Helsinki

Check another account.